Oktobar, 2011

9.2

Music & Fashion

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u utorak, 26. juna 2018. g., biće svečano otvorena godišnja izložba studentskih radova studenata Departmana umjetnosti, smjera likovna…

Hamza S. Dolovac

Hamza Dolovac, rođen 24.02.1992. godine u Novom Pazaru. Srednju školu Gimnaziju  završio u Novom Pazaru,smer opšti. Još u osnovnoj školi je pokazo ljubav prema…