August, 2012

Elma Demić

Elma Demić, rođena 02.03.1999.god. u Rožajama. Završila O.Š. 25.maj, a srednju školu Gimnazija u Rožajama. Student departmana informacionih tehnologija IUNP-a, aktivno učestvuje u Uni horu…

Sead Jerebičanin

Sead Jrebičanin, rođen 18. 12. 1991. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu pohađao je u Novom Pazaru, kroz koju je učestvovao u raznim takmičenjima…