AMATERSKO DEČIJE POZORIŠTE

Amatersko dečije pozorište je osnovano 2016. godine, na ideji  prof. Elme Mavrić, te iste godine je osnovano i realzovano je sa prvom predstavom Bajka o Bajkama, potom Ekologija i predstave koja je u pripremi Pipi Duga Čarapa.