DANI SPORTA I KULTURE

Svake godine tokom Univerzitetskog proljeća se realizuju Dani sporta i kulture. Cilj ove radionice je podizanju svijesti mladih o važnosti fizičke aktivnosti za ravnomeran razvoj celokupne ličnosti. Turniri u malom fudbalu se održavaju već deset godina, a od 2017.god. se održava i turnir u stonom tenisu, 2018.godina će doneti i nove turnire u basketu, odbojci i šahu. Menadžment univerziteta daje apsolutnu podršku ovim aktivnostima. Poslednji turnir se sastojao od dva odbora univerzitetskog odbora na čelu koga je bila Elma Mavrić i Sead Hasanović, a ispred studentskog odbora su bili studenti: Sead Jerebičanin, Rijad Biberović, Hamza Dolovac, Esma Ljajić, Edina Cikotić, Sabina Duran i Ajša Bakić, pored njih aktivno su učestvovali i članovi Studentskog parlamenta.