Didaktički materijal

Na Festivalu knjige studenti sa departmana za Pedagoško-psihološke nauke i izložili svojeručno napravljeni didaktički materijal prilagodjen za decu predškolskog uzrasta kako bi što boje usvojili potrebna znanja i usavršili razne veštine.