KDR

Kreativno- didaktička radionica je osnovana na ideji studentice Edine Cikotić, uz podršku prof.Elme Mavrić odnosno menadžmenta Internacionalnog univerziteta.