HOR

Internacionalni univerziet je oformio hor na inicijativu predsednika Studentskog parlamenta 2017.god. Hamze Dolovca. Hor vodi profesorka solo pevanja Julija. Članovi hora su:

Hamza Dolovac

Edina Cikotić

Elma Demić

Edina Kurtanović

 

Nejla Eminović

Ilma

Nizama Mavrić

Selma