Književna sekcija

Književna sekcija- je literalna sekcija  koja okuplja članove sa afinitetom za književnost i književno stvaralaštvo. Osnovni cilj okupljanja i djelovanja članova sekcije je da sistematizira rad mlađih članova i omogući im adekvatnu javnu prezentaciju, te na taj način motivira mlade talente da se bave književnim stvaralaštvom.

Mladi talenti imaju priliku u radu sekcije da steknu prva iskustva u kontaktu sa javnošću, i neposredno stiču iskustva u kritičkom pogledu na svoje stvaralaštvo, i umjetnost uopšte.

Projekti sekcije imaju spektar ciljeva u funkciji sticanja osnovnog spisateljskog zanata i oblikovanja književnog rada i djela. To je prilika za javnu prezentaciju radova neafirmisanih književnih stvaralaca, te, mogućnost participacije u zajedničke zbirke radova sa ciljem pronalaska zainteresovanih izdavača.