Studentski mozaik

Studentski mozaik je emisija edukativnog karaktera. Media centar pod vodjstvom prof. Elmom Mavrić i studenata Interncionalnog univerziteta uredjuju emisiju. Sam naziv mozaik nam kaže da emisija predstavlja mozaik odnosno mix različitih tema iz oblasti koje se tiču mladih u 21.vijeku, a to su obrazovanje, kultura, humanitani, volonterski, modni, muzički i filmski radovi, kao i druge teme kao što su Medjunarodni dani koji se obeležavaju tijekom godine. Studenti svakodnevno pronalaze teme koje su bitne za njih, ali i za cijelo društvo, što znači da pored iskustava i veština koje stiču radom na televiziji daju svoj doprinos društvu.