Creative

Elma I. Mavrić

Elma Mavrić je rodjena 21.12.1983. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu je završila u Novom Pazaru, srednju školu Gimnaziju završila takodje u  Novom Pazaru….

Zerina Bojadžić

Zerina Bojadžić, rođena 12. maja 1996 godine u Beogradu. Još u osnovnoj školi je učestvovala na raznim takmičenjima gde je osvajala kako prvo tako…

Sead Jerebičanin

Sead Jrebičanin, rođen 18. 12. 1991. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu pohađao je u Novom Pazaru, kroz koju je učestvovao u raznim takmičenjima…

Esma Ljajić

Esma Ljajić rođena 06. februara 1998.godine u Novom Pazaru. Od početka svog školovanja bila je aktivni učesnik na mnogim manifestacijama i radionicama. Još u…

Ajša Bakić

Ajša Bakić,  rođena 19. 01. 1997.god u Prijepolju. Osnovnu školu  “Vladimir Perić Valter i srednju “Tehnička škola”, Prijepolje. Student Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru…

Zerina Kadrić

Zerina Kadric, rodjena 06.07.1999. godine u Novom Pazaru. Zavrsila srednju skolu Gimnaziju u Novom Pazaru, prirodno-matematicki smer. Trenutno je student germanistike na IUNP-u.